hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051X448-511-51 súbor vo formáte PDF o veľkosti 2149 kb [2149 kB] Zmluvy a Dodatky 5.1.2021 14:25:18
Objednávka č. 082018 Obstaranie IKT vybavenia kancelárie MAS LABOREC, o.z. súbor vo formáte PDF o veľkosti 1246 kb [1246 kB] Objednávky 23.3.2020 15:08:41
Objednávka č. 072018 Obstaranie vnútorného vybavenia kancelárie MAS LABOREC, o.z. súbor vo formáte PDF o veľkosti 1095 kb [1095 kB] Objednávky 23.3.2020 15:07:52
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP Č. NFP309190P334 Dodatok č.1 k Zmluve o NFP Č. NFP309190P334 súbor vo formáte PDF o veľkosti 158 kb [158 kB] Zmluvy a Dodatky 20.1.2020 11:26:09
Zmluva o poskytnutí NFP Č. NFP309190P334 Zmluva o poskytnutí NFP Č. NFP309190P334 súbor vo formáte PDF o veľkosti 424 kb [424 kB] Zmluvy a Dodatky 20.1.2020 11:25:48
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP IROP-Z-302051N206-511-23 Dodatok č.1 k Zmluve o NFP IROP-Z-302051N206-511-23 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1635 kb [1635 kB] Zmluvy a Dodatky 20.1.2020 11:25:22
Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy IROP-Z-302051N206-511-23 Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy IROP-Z-302051N206-511-23 súbor vo formáte PDF o veľkosti 2062 kb [2062 kB] Zmluvy a Dodatky 20.1.2020 11:24:53
Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy IROP-Z-302051P942-511512-28 Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy IROP-Z-302051P942-511512-28 súbor vo formáte PDF o veľkosti 2258 kb [2258 kB] Zmluvy a Dodatky 20.1.2020 11:24:14
Uznesenia VZ - 11.06.2015 ZÁVERY Z ROKOVANIA zo zasadnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 11.06.2015 súbor vo formáte  o veľkosti 843 kb [843 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:42:58
Uznesenia VZ - 28.10.2015 ZÁVERY Z ROKOVANIA zo zasadnutia Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. konaného dňa 28.10.2015 súbor vo formáte PDF o veľkosti 744 kb [744 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:42:15

Strana 1 z 2

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo