hlavný obrázok stránky

Občiansky sektor

P. č. NÁZOV SUBJEKTU ZÁSTUPCA SUBJEKTU SÍDLO/ADRESA IČO FO/PO
61 Laborecké občianské združenie - Nová Alternatíva Vladimír Protivňák Andy Warhola 750/36, 068 01 Medzilaborce 37786024 PO
62 Sv. Nikolaj, n.o. PhDr. Dagmar Hučková Duchnovičová 506, 068 01 Medzilaborce 45731365 PO
63 Združenie Prameň pomoci JUDr. Mária Gajdošová Duchnovičová 575/100, 068 01 Medzilaborce 42085608 PO
64 TJ Družstevník Borov Ing. Alexander Černega Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce 17076382 PO
65 Združenie občanov, rodákov a sympatizantov Radvane Jana Svičinová Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom 42234450 PO
66 Andy o.z. Mgr. Alexandra Sušinová Miková 101, 090 24 Miková 42039126 PO
67 Eurotrend, n.o. Ing. Dušan Papiak Duchnovičová 533/16, 068 01 Medzilaborce 45731195 PO
68 Podkova Lucia Zelinková Repejov 64, 067 04 Repejov 42341302 PO

ZLOŽENIE>Občiansky sektor


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo