hlavný obrázok stránky

Sektorové zastúpenie

SEKTOR POČET ČLENOV PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE
Verejný sektor 28 41,18%
Podnikateľský sektor 32 47,06%
Občianský sektor 8 11,76%
SPOLU 68 100,00%

Členská štruktúra>Sektorové zastúpenie


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo