hlavný obrázok stránky

Verejný sektor

P. č. NÁZOV SUBJEKTU ZÁSTUPCA SUBJEKTU SÍDLO/ADRESA IČO FO/PO
1 Obec Malá Poľana Anna Bandiová Malá Poľana 72, 090 24 Miková 00330701 PO
2 Obec Havaj Stanislav Viňarský Havaj 13, 090 23 Havaj 00330469 PO
3 Obec Miková Dušan Džula Miková 126, 090 24 Miková 00330744 PO
4 Obec Vladiča PhDr. Ján Čurpek Vladiča 16, 090 23 Havaj 00331171 PO
5 Obec Rokytovce Viera Palejová Rokytovce 75, 068 01 Medzilaborce 00690112 PO
6 Obec Krásny Brod Vladimír Bajaj Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce 00323187 PO
7 Obec Roškovce Milan Čeremeta Roškovce 49, 067 02 Čabiny 00323471 PO
8 Obec Sukov Alena Jedináková Sukov č.63, 067 02 Čabiny 00323616 PO
9 Obec Čabiny Milan Moroz Čabiny 141, 067 02 Čabiny 00322873 PO
10 Obec Volica Ing. Monika Rohaľová Volica 64, 067 01 Radvaň nad Laborcom 00323721 PO
11 Mesto Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce 00323233 PO
12 Obec Habura Mgr. Michal Prejsa Habura 63, 067 52 Habura 00322954 PO
13 Obec Čertižné Ing. Peter Tričák Čertižné 57, 067 52 Habura 00322890 PO
14 Obec Ňagov Sergej Smetanka Ňagov 49, 068 01 Medzilaborce 00323276 PO
15 Obec Palota Mgr. Vasiľ Bomberovič Palota 45, 068 01 Medzilaborce 00323373 PO
16 Obec Kalinov Ivan Sivák Kalinov 81, 068 01 Medzilaborce 00323080 PO
17 Obec Čabalovce PhDr. Helena Zjanová Čabalovce 74, 067 16 Výrava 00322865 PO
18 Obec Výrava Monika Kurťaková Výrava 100, 067 16 Výrava 00323764 PO
19 Obec Zbojné Anna Koščová Zbojné 5, 067 13 Rokytov pri Humennom 00323829 PO
20 Obec Olšinkov Ján Kundrat Olšinkov 9, 067 16 Výrava 00690155 PO
21 Obec Svetlice Jaroslav Ivanco Svetlice 60, 067 16 Výrava 00323624 PO
22 Obec Rokytov pri Humennom Jozef Drobňák Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom 00410683 PO
23 Obec Radvaň nad Laborcom Michal Svičin Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom 00323454 PO
24 Obec Repejov Peter Cipka Repejov 32, 067 04 Oľka 00323462 PO
25 Obec Oľka Vladimír Ščerba Oľka 174, 067 04 Oľka 00323331 PO
26 Obec Brestov nad Laborcom Ján Zubáľ Brestov nad Laborcom 21, 067 01 Radvaň nad Laborcom 00322857 PO
27 Obec Valentovce Michal Firkaľ Valentovce 17, 067 01 Radvaň nad Laborcom 00323713 PO
28 Obec Zbudská Belá Milan Matuška Zbudská Belá 72, 067 01 Radvaň nad Laborcom 00323837 PO

ZLOŽENIE>Verejný sektor


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo