hlavný obrázok stránky

MAS LABOREC, o. z.

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. 

(skrátene MAS LABOREC, o.z.)

Krásny Brod 69

068 01 Medzilaborce

 

IČO: 42345146

 

Ing. Adrian Kaliňak

štatutár/predseda združenia

Telefón: +421 905 769 728

E-mail: kalinak.adrian@gmail.com

                mas.laborec@gmail.com

 

             

Kontakt>MAS LABOREC, o. z.


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo