hlavný obrázok stránky

Kancelária MAS

Kancelária MAS LABOREC, o.z.

Duchnovičova 530/2

068 01 Medzilaborce

E-mail: kancelaria@maslaborec.sk

            

 

Zamestnanci:

 

Mgr. Juraj Štoffa

Manažér MAS

Telefón: +421 903 903 099

E-mail: manazer.maslaborec@gmail.com       

 

Marek Varchola

Odborný administratívny asistent

Telefón: +421 910 923 787

E-mail: varchola.marek@gmail.com

               marek.varchola@maslaborec.sk

 

Mária Lopatová

Odborný administratívny asistent

Telefón: +421 910 334 339

E-mail: maria.lopatova@maslaborec.sk

 

Kontakt>Kancelária MAS


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo