hlavný obrázok stránky

Podnikateľský sektor

P. č. NÁZOV SUBJEKTU ZÁSTUPCA SUBJEKTU SÍDLO/ADRESA IČO FO/PO
29 Bytenerg spol. s r.o. Ing. Vladimíra Kováčiková Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce 31699715 PO
30 Andrej Hnatič - Mahnat s.f. Andrej Hnatič Mierová 297/9, 06801 Medzilaborce 30257433 FO
31 KAPPAX, s.r.o. Ing. Adrian Kaliňak Duchnovičová 478/25, 068 01 Medzilaborce 45487871 PO
32 Marcel Lopta - PILMAS Marcel Lopata Mierová 317, 068 01 Medzilaborce 34809074 FO
33 KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce Ing. Darko Karlovský Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce 36467138 PO
34 BFH spol. s r.o. Mgr. Jozef Hučko Mierová 20, 068 01 Medzilaborce 31727638 PO
35 Pasienková spoločnosť Borov, s.r.o. Alexander Černega Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce 36487571 PO
36 Vlasta Kolesárova, ALLES, s.f. Vlasta Kolesarová Mierová 289, 068 01 Medzilaborce 30625823 FO
37 Alena Džulová Alena Džulová Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce 44286791 FO
38 JMV AGR, s.r.o. Ján Čikovský Zámočnicka 1, 068 01 Medzilaborce 36617822 PO
39 Michal Malinčák Michal Malinčák Mierova 320/63, 068 01 Medzilaborce 34806164 FO
40 AGROMECH, s.r.o. Ing. Miroslav Žolna Palota 98, 068 01 Medzilaborce 36454206 PO
41 Agromon s.r.o. Krásny Brod Ing. Róbert Tkáč Krásny Brod 186, 068 01 Medzilaborce 36477583 PO
42 TATRA TRUCK s.r.o. Albert Baškovský Krásny Brod 204, 068 01 Medzilaborce 46174257 PO
43 Združenie vlastníkov pôdy a urbarialistov pozemkové spoločenstvo Krásny Brod Ing. Mikuláš Čerevka Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce 42381975 PO
44 US ROKYTA, PS ROKYTOVCE Miroslav Galan Rokytovce 80, 068 01 Medzilaborce 42344271 PO
45 Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o. Ivan Kusko Čabiny 265, 067 02 Čabiny 36452190 PO
46 Verchovina, spol. s r.o. Čabalovce Marián Lazor Čabalovce 148, 067 16 Čabalovce 36454648 PO
47 HARM, s.r.o. Mirko Husťak Čabalovce 150, 067 16 Čabalovce 36475297 PO
48 Michal Halas - MILA Michal Halas Čabalovce 169, 067 16 Čabalovce 42088267 FO
49 Marián Lazor - SHR Marián Lazor Čabalovce 148, 067 16 čabalovce 42231167 FO
50 Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy, pozemkové spoločenstvo Výrava Ing. Miroslav Fejka Výrava 100, 067 16 Výrava 31303358 PO
51 AGROEM Rokytov spol. s r.o. Milan EMMEL Rokytov pri Humennom 30, 067 13 Rokytov pri Humennom 36483508 PO
52 Božena Glodová, Bistro Božena Glodová Radvaň nad Laborcom 178, 067 01 Radvaň nad Laborcom 33672164 FO
53 Mária Juhasová - Sv.Hubert Blažej Juhás Radvaň nad Laborcom 78, 067 01 Radvaň nad Laborcom 43669875 FO
54 Consumer Recreation Services s.r.o. Ján Eliáš Radvaň nad Laborcom 105, 067 01 Radvaň nad Laborcom 36489620 PO
55 Pozemkové spoločenstvo Valentovce Slavomír Rabajda Valentovce 71, 067 01 Radvaň nad Laborcom 42345073 PO
56 DESIDER BACUŠAN, spol. s r.o. Martin Drozd Havaj 98, 090 23 Havaj 31442528 PO
57 KAMO, s.r.o. Dušan Sušina Miková 101, 090 24 Miková 36493481 PO
58 Pozemkové spoločenstvo KAMJANA Miková MVDr. Ivan Choma Miková 101, 090 24 Miková 35521520 PO
59 Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča Anton Fiľarský Vladiča, 090 23 Havaj 31986609 PO
60 Pozemkové spoločenstvo - združenie vlastníkov pôdy a urbarialistov obce Driečna Ing. Marián Tyrpák Driečna 8, 090 23 Havaj 31994229 PO

ZLOŽENIE>Podnikateľský sektor


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo