hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Uznesenia VZ - 19.11.2015 ZÁVERY Z HLASOVANIA per rollam Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 19.11.2015 v zmysle ods. 5.1.11 Stanov združenia súbor vo formáte PDF o veľkosti 677 kb [677 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:40:55
Uznesenia VZ - 29.11.2016 ZÁVERY Z ROKOVANIA zo zasadnutia Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. konaného dňa 29.11.2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 712 kb [712 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:39:52
Uznesenia VZ - 01.06.2017 ZÁVERY Z HLASOVANIA per rollam Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 01.06.2017 v zmysle ods. 5.1.11 Stanov združenia súbor vo formáte  o veľkosti 672 kb [672 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:38:52
Uznesenia VZ - 28.06.2017 ZÁVERY Z HLASOVANIA per rollam Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 28.06.2017 v zmysle ods. 5.1.11 Stanov združenia súbor vo formáte PDF o veľkosti 676 kb [676 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:37:27
Uznesenia VZ - 28.12.2017 ZÁVERY Z HLASOVANIA Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 28.12.2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 681 kb [681 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:36:14
Uznesenia VZ - 21.06.2018 ZÁVERY Z HLASOVANIA Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 21.06.2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 700 kb [700 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:35:31
Uznesenia VZ - 11.12.2018 ZÁVERY Z HLASOVANIA per rollam 1/2018 Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o. z. zo dňa 11.12.2018 v zmysle ods.5.1.11 Stanov združenia súbor vo formáte PDF o veľkosti 188 kb [188 kB] Rokovania Valného zhromaždenia 24.1.2019 21:34:38
Účtovná závierka (2017) ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 31.12.2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 4741 kb [4741 kB] Účtovné závierky 24.1.2019 14:16:56
Účtovná závierka (2016) ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 31.12.2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 3380 kb [3380 kB] Účtovné závierky 24.1.2019 14:15:35
Účtovná závierka (2015) ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 31.12.2015 súbor vo formáte PDF o veľkosti 5553 kb [5553 kB] Účtovné závierky 24.1.2019 14:13:52

Strana 2 z 2

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo