hlavný obrázok stránky

Vitajte na stránkach MAS LABOREC

OZNAMY


Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

        Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
        Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
        Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Prílohy na stiahnutie: Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19 


 

 

Index>Vitajte na stránkach MAS LABOREC


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo